Adviseur

Adviseur overheid en non-profit
Theunis Piersma heeft 30 jaar bestuurlijke ervaring als gemeenteraadslid, wethouder en burgemeester. Als voormalig docent bij met name HBO-instellingen mag van hem verwacht worden dat hij zijn adviezen goed kan verwoorden, presenteren en uitleggen. Theunis Piersma is beschikbaar voor advieswerk bij overheid en non-profit.

Voorzitter of lid selectie- en plaatsingscommissie
Als voorzitter/werkgeversvertegenwoordiger heeft Theunis Piersma driemaal het Bijzonder Georganiseerd Overleg mogen leiden om in goed overleg met de werknemers en de vakbondsvertegenwoordigers tot een sociaal statuut te komen. Bij de fusiegemeente Sûdwest-Fryslân was hij bestuurlijk verantwoordelijk voor het plaatsingsproces. Met die ervaring is Theunis Piersma beschikbaar als voorzitter of lid in selectie- en plaatsingscommissies bij fusies en reorganisaties.

Extern vertrouwenspersoon
In 2011 is Theunis Piersma extern vertrouwenspersoon geweest bij de fusiegemeente Hollands Kroon, een fusie tussen de vier gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer in de Kop van Noord-Holland. Ook bij toekomstige fusies en reorganisaties is Theunis Piersma als extern vertrouwenspersoon beschikbaar.

Voorzitter of lid bedenkingen- en bezwaarschriftencommissies of klachtencommissies
Als voorzitter van de intergemeentelijke sociale dienst de ISDzwf, een inmiddels opgeheven samenwerkingsverband van 6 gemeenten op het gebied van sociale zaken in Zuid West Fryslân, heeft Theunis Piersma jarenlange ervaring opgedaan in het beoordelen van adviezen van bezwaarschriftencommissies. Theunis Piersma is beschikbaar als voorzitter of lid van bedenkingencommissies bij fusies en reorganisaties en ook als voorzitter of lid van commissies voor bezwaarschriften en klachten. Theunis Piersma was voorzitter van de klachtencommissie Veiligheidsregio Fryslân. Vanaf 2014 is hij fungerend voorzitter van Fryslân van de klachtencommissie van de politie eenheid Noord-Nederland.

Voorzitter of lid referendumcommissies
Als burgemeester van de gemeente Wûnseradiel heeft Theunis Piersma het fusietraject voor de vorming van de gemeente Súdwest-Fryslân intensief meegemaakt. Theunis Piersma is beschikbaar als voorzitter of lid van referendumcommissies. Eind 2012 en in het eerste halfjaar van 2013 is Theunis Piersma voorzitter geweest van de referendumcommissies in de gemeenten Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel en lid van de referendumcommissie in de gemeente Harlingen.

Voorzitter van de Klankbordgroep van Raadsleden bij fusiegemeenten
Theunis Piersma is als voorzitter van de Klankbordgroep van Raadsleden bij fusiegemeente Midden-Groningen betrokken. De fusiegemeente Midden-Groningen zal op 1 januari 2018 worden gevormd door de drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

Voorzitter of lid van werkgroepen
Theunis Piersma is in 2012 en 2013 voorzitter geweest van de werkgroep MFC/Dorpshuis Feanwâlden. De werkgroep moest de  realisatiemogelijkheden onderzoeken van een Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis waarbij de eerste focus lag op de locatie van het kerkelijke verenigingsgebouw de Mienskip. Op 10 juni 2013 is het eindrapport aangeboden aan de wethouders Ronald Dijksterhuis en Roelof Bos van de gemeente Dantumadiel. Op 11 september 2013 heeft Theunis Piersma het eindrapport aan de bevolking van Feanwâlden gepresenteerd.

Voorzitter of lid van commissies
Theunis Piersma is sinds 1 juni 2013 voorzitter van de Regenten van de Stichting Op Toutenburg te Tytsjerk. Deze stichting heeft een ambitieus plan gerealiseerd om het park flink uit te breiden, de villa Vijversburg te renoveren en een bezoekerscentrum te realiseren. De feestelijke opening hiervan heeft op zaterdag 13 mei 2017 plaats gevonden.

Voorzitter Wereldkampioenschap Kaatsen 2012
In 2011 en 2012 was Theunis Piersma als voorzitter van de organiserende stichting de iniatatiefnemer, de stimulator en de organisator van het Wereldkampioenschap Kaatsen 2012 in Franeker. Er hebben 18 landen aan dit in alle opzichten geslaagd WK-toernooi meegedaan.  Sportief gezien was het WK Kaatsen 2012 voor de Nederlandse ploeg het meest succesvolle internationale kaatsevenement ooit. Met zwarte cijfers aan het eind was het ook financieel gezien een zeer geslaagd toernooi.